Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NP4383470

Notice effective from
25th September 2019 to 25th October 2019

CYNGOR SIR FYNWY

RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004


Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio’r Ystafell Fwyta Breifat a’r Bwyty ar y llawr uchaf yn The Newbridge on Usk, Tredynog, Bryngua NP15 1LY fel ystafelloedd ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaethau sifil.

Mae’r cais a’r cynllun i’w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Gall unrhyw berson sydd am wrthwynebu’r cais gyflwyno’r rhesymau’n ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn.

Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.

David Jones
Swyddog Priodol
25 Medi 2019

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices