Search for more Public Notices in your area
Traffic

High Street, Crosskeys Temporary Prohibition of Driving Order 2019

Notice ID: NP4384028

Notice effective from
7th November 2019 to 7th December 2019

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Y Stryd Fawr, Crosskeys Gorchymyn Gwahardd GyrruDrosDro 2019

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn, a fydd a'r effaith o gyflwyno cau ffordd dros dro ar Y Stryd Fawr, Crosskeys, am y cyfnodau a nodir:

23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 11 Tachweddtan 15Tachwedd23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 18 Tachwedd tan 22 Tachwedd23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 25 Tachwedd tan 29 Tachwedd23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 2 Rhagfyr tan 6 Rhagfyr23:35 i 05:45 Cau'r ffordd dros nos

- 9 Rhagfyr tan 13 RhagfyrLlwybr Arall:

B4591 Y Stryd Fawr, Heol Twyncarn, A467, B4591Y Stryd Fawr.

Hyd:

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig ddechrau ar ddydd Llun 11 Tachwedd 2019. Mae'r Gorchymyn arfaethedig am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf. Disgwylir i'r gwaith cael ei wneud yn ystod yr wythnosau canlynol: dydd Llun 11 Tachwedd -dydd Gwener 13 Rhagfyr 2019.

Bydd mynediad ar gael i gerddwyr. Bydd mynediad ar gael i gerbydau'r gwasanaethau brys. Ni fydd mynediad i breswylwyr.

Rheswm: Galluogi gwaith ar bont y rheilffordd.

Angen gan: Forest Traffic Services

Gwybodaeth:

Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth Jake Willis ar 01633 284700 yn ystod oriau swyddfa arferol neu

jwillis@forestsupportservices.co.ukHigh Street, Crosskeys Temporary Prohibition of Driving Order 2019

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order, the effect of which will be to introduce a Temporary road closure on High Street, Crosskeys the following Roads for the periods indicated:

23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 11th November to 15th November23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 18th November to 22nd November23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 25th November to 29th November23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 2nd December to 6th December23:35 to 05:45 Overnight Closures

- 9th December to 13th DecemberAlternative Route:

B4591 High Street, Twyncarn Road, A467, B4591 High Street.

Duration:

The proposed Order is expected to commence on Monday 11th November 2019. The proposed order is for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated the works will be completed over the weeks of Monday 11th November - Friday

13th December 2019.

Access for pedestrians will be maintained. Emergency Services Vehicle access will be allowed. No Resident Access.

Reason: To Allow for Railway Bridge Works.

Required By: Forest Traffic Services

Information:

Further information can be obtained from Jake Willis on 01633 284700 during normal office hours. Or

jwillis@forestsupportservices.co.ukDyddiedig 7 Tachwedd 2019 Dated 7th November 2019Marcus Lloyd Marcus LloydPennaeth Isadeiledd Head of InfrastructureTy Tredomen Tredomen HouseParc Tredomen Tredomen ParkYstrad Mynach Ystrad MynachHengoed HengoedCF82 7WF CF82 7WFAttachments

NP4384028.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices