Search for more Public Notices in your area
Planning

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (2A) PUBLIC OPEN SPACE AT CLEARVIEW COURT, SHIRENEWTON

Notice ID: NEW2162844

Notice effective from
4th August 2021 to 3rd September 2021

LOCAL GOVERNMENT ACT 1972 SECTION 123 (2A) PUBLIC OPEN SPACE AT CLEARVIEW COURT, SHIRENEWTON

Monmouthshire County Council hereby gives notice that it intends to dispose of land amounting to approximately 55sq.m in an area situated at Clearview Court, Shirenewton. The land to be sold forms part of the above public open space. Any person wishing to object to the disposal of this land should email the Estates Department at

Estates@monmouthshire.gov

. uk or write to FAO Simon Parfitt, Estates Department, Monmouthshire County Council, County Hall, Usk, NP15 1GA, by Friday 3rd September 2021.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL 1972 ADRAN 123 (2A) MAN AGORED CYHOEDDUS YN CLEARVIEW COURT, DRENEWYDD GELLI-FARCH

Mae Cyngor Sir Fynwy drwy hyn yn rhoi rhybudd ei fod yn bwriadu gwaredu tir sy'n cyfateb i tua 55 metr sgwar mewn ardal yn Clearview Court, Drenewydd Gelli-farch. Mae'r tir sydd i'w werthu yn rhan o'r mar agored cyhoeddus uchod. Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwrthwynebu gwaredu'r tir hwn e-bostio'r Adran Ystadau yn

Estates@monmouthshire.gov.uk

neu ysgrifennu at: Er Sylw Simon Parfitt, Yr Adran Ystadau, Cyngor Sir Fynwy, Neuadd y Sir, Brynbuga, NP15 1GA, erbyn dydd Gwener 3ydd o Fedi 2021.

Attachments

NEW2162844.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices