Search for more Public Notices in your area
Licensing

Goods Vehicle Operator's Licence

Notice ID: NEW2168233

Notice effective from
11th August 2021 to 10th September 2021

Trwydded Gweithredwr Cerbydau Nwyddau Mae Adran Drafnidiaeth Rhaglan Cyngor Sir Fynwy, Rhaglan, Sir Fynwy NP15 2ER yn gwneud cais i newid trwydded bresennol er mwyn cadw 3 cherbyd nwyddau ychwanegol yn y ganolfan weithredu yn Storfa'r Priffyrdd, Malpas, Casnewydd NP20 5PJ Dylai perchnogion meddianwyr tir (gan gynnwys adeiladau) ger y ganolfan(au) gweithredu, sy'n credu yr effeithir ar eu defnydd neu eu mwynhad o'r tir hwnnw, gyflwyno sylwadau ysgrifenedig i'r Comisiynydd Traffig yn Hillcrist House, 386 Harehills Lane, Leeds, LS9 6NF, gan ddatgan eu rhesymau, o fewn 21 diwrnod i'r hysbysiad hwn. Rhaid i gynrychiolwyr danfon copi o'u sylwadau at yr ymgeisydd sydd ar frig yr hysbysiad hwn ar yr un pryd. Mae Canllaw i Gyflwyno Sylwadau ar gael oddi wrth Swyddfa'r Comisiynydd Traffig. Monmouthshire County Council's Raglan Transport Department of Station Road, Raglan, Monmouthshire NP15 2ER is applying to change an existing licence to keep an extra 3 good vehicles at the operating centre at Highways Depot, Malpas, Newport NP20 5PJ

Attachments

NEW2168233.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices