Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NEW2302906

Notice effective from
12th January 2022 to 11th February 2022

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004 Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i roi trwydded i ddefnyddio Ysgubor Dorlands yn Dorlands, Cilgwrwg, Devauden, Cas-gwent, Sir Fynwy NP16 6PT fel ystafelloedd er mwyn cynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil. Mae'r cais a'r cynllun i'w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu'r cais, gyflwyno'u rhesymau'n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn. Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL. David Jones Swyddog Priodol 2021

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices