Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING NOTICE

Notice ID: NEW2315527

Notice effective from
26th January 2022 to 25th February 2022

PLANNING NOTICE
HYSBYSIAD CYNLLUNIO
Major Development or Development of Wider Concern
Datblygiad Sylweddol neu Ddatblygiad o Gonsym Ehangach
Application No.: DM/2021/01764
A change of use of land for siting 40 timber clad caravans, a reception building and associated works for tourism purposes only.
Livox Quarry, St Aryans, NP16 6HD_
Notice is hereby given that the above applications have been submitted to Monmouthshire County Council. The details are available al

www

.monmouthshire.gov.uk/planning
Any representations should be made within 21 days of the date of this notice to: planning@monmout

hshire.gov

. uk quoting the application number.
PLANNING HELPLINE (01633) 644 880 - 26.01.2022 Hysbysir drwy hyn y cyftwynwyd y ceisiadau uchod i Gyngor Sir Fynwy Mae'r manylion ar gael yn

www.monmouthshire.gov.uk/planninq

. Dylid gwneud unrhyw sylwadau o fawn 21 diwmod o ddyddiad yr hysbysiad hwn i gyfeiriad Usli drwyY wefan neu e-bost

planninq@monmouthshire.qov.uk

gan roi rhif y cais.
LUNELL GYMORTH CYNLLUNIO (01633) 644 880 - 26.01.2022

Attachments

NEW2315527.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices