Search for more Public Notices in your area
Licensing

Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice ID: NEW2363783

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice is given that the Council is considering a proposal to issue a licence to use Treadam Barn, Treadam Farm, Llantilio Crosenny, Abergavenny Monmouthshire NP7 8TA as rooms in which to conduct civil marriages and/or civil partnership registrations.
The application and plan can be inspected at the Register Office, Monmouthshire County Council, Rhadyr, Usk, NP15 1GA
Any person may give notice in writing of an objection to the grant of an approval, with reasons, within 21 days of the date of this publication.
The objection should be sent to the under-signed at Abergavenny Community Education Centre, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EL
David Jones Proper Officer 10 March 2022
CYNGOR SIR FYNWY

Rheoliadau Priodasau (Adeiladau Cymeradwy) 1995 A Deddf Partneriaethau Sifil 2004

Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i godi Ysgubor Treadam, Fferm Treadam, Llantilio Crosenny, Abergavenny Monmouthshire NP7 8TA, fel ystafelloedd er mwyn cynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil.
Mae'r cais a'r cynllun i'w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA
Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu'r cais, gvflwyno'u rhesymau'n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn.
Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.
David Jones Swyddog Priodol 10 Mawrth 2022

Attachments

NEW2363783.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices