Search for more Public Notices in your area
Licensing

Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice ID: NEW2363811

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022

MONMOUTHSHIRE COUNTY COUNCIL

Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice is given that the Council is considering a proposal to to renew a licence to use the Downstairs Restaurant and the upstairs Function Room at the Carpenters Arms Coedypaen NP4 OTH as rooms in which to conduct civil marriages and/or civil partnership registrations.
The application and plan can be inspected at the Register Office, Monmouthshire County Council Rhadyr Usk NP15 1GA
Any person may give notice in writing of an objection to the grant of an approval, with reasons, within 21 days of the date of this publication.
The objection should be sent to the under-signed at Abergavenny Community Education Centre, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EL
Dave Jones Proper Officer lO* March 2022
CYNGOR SIR FYNWY

Rheoliadau Priodasau (Adeiladau Cymeradwy) 1995 A Deddf Partneriaethau Sifil 2004

Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio Bwyty Lawr Grisiau a'r Ystafell Ddigwyddiadau ar y llawr cyntaf yn y Carpenters Arms Coedypaen NP4 OTH ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaethau sifil.
Mae'r cais a'r cynllun i'w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA
Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu'r cais, gyflwyno'u rhesymau'n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn.
Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.
Dave Jones Swyddog Priodol 10 Mawrth 2022

Attachments

NEW2363811.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices