Search for more Public Notices in your area
General

Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice ID: NEW2380707

Notice effective from
13th April 2022 to 13th May 2022


Monmouthshire County Council
Cyngor Sir Fynwy


Marriages (Approved Premises) Regulations 1995 And Civil Partnership Act 2004

Notice is given that the Council is considering a proposal to issue a licence to use The White Castle Vineyard, Croft Farm Llanvetherine, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 8RA in which to conduct civil marriages and/or civil partnership registrations.
The application and plan can be inspected at the Register Office, Monmouthshire County Council, Rhadyr, Usk, NP15 1GA

Any person may give notice in writing of an objection to the grant of an approval, with reasons, within 21 days of the date of this publication.
The objection should be sent to the under-signed at Abergavenny Community Education Centre, Old Hereford Road, Abergavenny, Monmouthshire, NP7 6EL
David Jones Proper Officer 30/03/2022


Rheoliadau Priodasau (Adeiladau A Gymeradwywyd) 1995 A Deddf Partneriaeth Sifil 2004

Rhoddir rhybudd bod y Cyngor yn ystyried cynnig rhoi trwydded i'r Ngwinllan Castell Gwyn, Fferm Y Tyddyn Llanwytherin,
Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8RA ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil.

Gellir archwilio'r cais a'r cynllun yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA
Gall unrhyw berson roi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i roi cymeradwyaeth, gyda rhesymau, o fewn 21 o ddiwrnodau i ddyddiad y cyhoeddiad hwn.
Dylid anfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Hen Ffordd Henffordd,
Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL

David Jones Swyddog Priodol 30/03/2022

Attachments

NEW2380707.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices