Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NP3949675

Notice effective from
11th January 2017 to 10th February 2017

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004
Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio’r Blwch Signalau, yr Ystafell Aros a’r Cerbydau Rheilffordd yn yr Hen Orsaf, Tyndyrn, Sir Fynwy, NP15 7NX fel ystafelloedd ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil. Mae’r cais a’r cynllun I’w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu’r cais, gyflwyno’u rhesymau’n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn. Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yn Canolfan Melville, Pen y pound, Y Fenni, NP7 5UD. David Jones Swyddog Priodol 11 Ionawr 2017

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.