Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Planning

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NP3953439

Notice effective from
18th January 2017 to 17th February 2017

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004
Rhoddir hysbysiad fod y Cyngor yn ystyried cynnig i roi trwydded i defnyddio’r Swyddfa Docynnau a’r Cyntedd, Awditoriwm a’r Ystafell Werdd yn Theatr y Savoy, Stryd yr Eglwys, Trefynwy NP25 3BU fel ystafelloedd i gynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil. Mae’r cais a’r cynllun i’w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA. Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu’r cais, gyflwyno’u rhesymau’n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn. Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yn Canolfan Melville, Penypound, Y Fenni, NP7 5UD.
David Jones Swyddog Priodol 18 Ionawr 2017

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices