Search for more Public Notices in your area
Planning

RHYBUDD CYNLLUNIO

Notice ID: NP3969219

Notice effective from
8th February 2017 to 10th March 2017

RHYBUDD CYNLLUNIO
Gorchymyn Cynllunio Gwlad aThref Gweithdrefn Rheoli Datblygu(Cymru) 2012 Rhybudd o dan Erthygl 12 o Gais am Ganiatad CynllunioYnghlwm a Datganiad Amgylcheddol
Rhif Cais:
DC/2017/00027
Ymgeisydd:
DCWW Capital Delivery Alliance
Cais Am:
Planning Permission
The erection of a Raw Water Pumping Station, Fish Screen, Transformer Station, Security Fencing, Lighting, Underground Pipework, Landscaping,
Building Demolition, Modifications to Existing
Site Access, along with
Temporary Coffer Dam,
Construction Compound
and Construction Access.
Prioress Mill RWPS Prioress Mill Lane Rhadyr Usk
Yr ydwyf yn rhoi rhybudd bod y cais uchod wedi'i
gyflwyno i'r cyngor ar 30/01/2017 ynghlwm a
datganiad amgylcheddol. Gallir arolygu'r cais, y cynlluniau, y datganiad
amgylcheddol a dogfennaeth arall a gyflwynwyd
gyda'r cais yn Yr Adran Gynllunio, Neuadd y Sir,
Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA yn ystod oriau gweithio arferol hyd ar 21 dydd o'r rhybudd hwn.
Gallir hefyd eu gweld ar-lein yma www.monmouthshire.gov.uk/planning Cliciwch ar Gweld Ceisiadau Cynllunio. Mae gan eich Llyfrgell Leol hefyd mynediad i'r
rhyngrwyd sy n ddibynnol ar yr amodau defnydd
arferol. Gallir cael copiau o'r datganiad
amgylcheddol o r cyfeiriad uchod cyhyd a bod
cyflenwadau'n para gyda chost o £50. Dylai unrhywun sy'n dymuno gwneud sylwadau am
y cais hwn ysgrifennu i r Cyngor ar y cyfeiriad uchod o fewn 21 dydd o ddyddiad y rhybudd hwn,
neu drwy'rwefan.
Dyddiad: 08/02/2017
Rheolwr Gwasanaethau Datblygu
Ar ran Cyngor Sir Fynwy

Attachments

NP3969219.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices