Search for more Public Notices in your area
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED PORTHYSGEWIN (LEECHPOOL HOLDINGS, PORTHYSGEWIN, CAU FFORDD DROS DRO) - - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2017

Notice ID: NP3973028

Notice effective from
15th February 2017 to 17th March 2017

CYNGOR SIR FYNWY
GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN 14

CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED PORTHYSGEWIN
(LEECHPOOL HOLDINGS, PORTHYSGEWIN, CAU FFORDD DROS DRO) -
- GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2017

HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984. Gwneir y gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith hanfodol gan British Telecom. Effaith y gorchymyn fydd cau rhan o Leechpool Holdings, Porthysgewin. Bydd llwybr arall ar gael drwy:

Dargyfeiriad: Teithio mewn cyfeiriad Gogleddol ar hyd yr R140 tan ei chyffordd gyda'r B4245. Teithio mewn cyfeiriad De Orllewinol ar hyd y B4245 tan ei chyffordd gyda'r C69.8. Teithio mewn cyfeiriad De Ddwyreiniol ar hyd yr C69.8 tan ei chyffordd gyda'r R140 a'r ffordd arall o gwmpas.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 26 Chwefror 2017 rhwng 08:00 - 16:00 o'r gloch neu nes bydd y gwaith wedi ei gwblhau.

Drwy rinwedd Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy'n torri, neu sy'n defnyddio neu ganiatáu defnydd cerbyd sy’n torri, cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd.

Dyddiedig 15 Chwefror 2017

Robert Tranter
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
Cyngor Sir Fynwy
Blwch SP 106
Cil-y-coed
Sir Fynwy
NP26 9AN

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices