Search for more Public Notices in your area
CREDITORS SECTION
Planning

CYNGOR SIR FYNWY HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO ADRAN 14 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED TRYLEG UNEDIG (C49.4 HEOL FELIN NEWYDD, WHITEBROOK) - HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2017

Notice ID: NP3977486

Notice effective from
22nd February 2017 to 24th March 2017

CYNGOR SIR FYNWY HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO ADRAN 14 - DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED TRYLEG UNEDIG (C49.4 HEOL FELIN NEWYDD, WHITEBROOK) - HYSBYSIAD RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2017
HYSBYSIR DRWY HYN fod CYNGOR SIR FYNWY yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984. Mae angen y gorchymyn er mwyn hwyluso adnewyddu cyflenwad dwr. Effaith y gorchymyn fydd cau adran o C49.4 Heol Felin Newydd, Whitebrook. Bydd ffordd arall ar gael drwy: Dargyfeiriad: Teithio mewn cyfeiriad Gogledd Ddwyreinol ar hyd y C49.4 tan ei chyffordd gyda'r C49.14. Teithio mewn cyfeiriad Gogleddol ar hyd y C49.14 tan ei chyffordd gyda'r C49.4. Teithio mewn cyfeiriad Gogledd Orllewinol ar hyd y C49.4 tan ei chyffordd gyda'r C49.3. Teithio mewn cyfeiriad De Orllewinol ar hyd y C49.3 tan ei chyffordd gyda'r R90. Teithio mewn cyfeiriad De Ddwyreinol ar hyd yr R90 tan ei chyffordd gyda'r C49.4 a'r ffordd arall o gwmpas. Daw'r Gorchymyn i rym ar 6 Mawrth 2017 a bydd yn parhau mewn grym am 3 diwrnod neu nes bydd y gwaith wedi'i orffen. Drwy rinwedd Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy'n mynd yn groes i, neu sy'n defnyddio neu'n caniatau defnyddio cerbyd yn groes i, gyfyngiad neu waharddiad a osodwyd dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd. Dyddiedig 22 Chwefror 2017 Robert Tranter Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Sir Fynwy, Blwch SP 106, Cil-y-coed, Sir Fynwy. NP26 9AN

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices