Search for more Public Notices in your area
CREDITORS SECTION
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG

Notice ID: NP3984084

Notice effective from
1st March 2017 to 31st March 2017

CYNGOR SIR FYNWY GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFORDD 1984 - ADRAN 14 CYNGOR SIR FYNWY: CYMUNED PORTHYSGEWIN (LEECHPOOL HOLDINGS, PORTHYSGEWIN, CAU FFORDD DROS DRO) - - GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG DROS DRO 2017
HYSBYSIR DRWY HYN bod CYNGOR SIR FYNWY ar 26 Chwefror 2017 wedi gwneud Gorchymyn dan Adran 14 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984. Gwnaed y gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith hanfodol gan British Telecom. Effaith y gorchymyn fydd cau rhan o Leechpool Holdings, Porthysgewin. Bydd llwybr arall ar gael drwy: Dargyfeiriad: Teithio mewn cyfeiriad Gogleddol ar hyd yr R140 tan ei chyffordd gyda'r B4245. Teithio mewn cyfeiriad De Orllewinol ar hyd y B4245 tan ei chyffordd gyda'r C69.8. Teithio mewn cyfeiriad De Ddwyreiniol ar hyd yr C69.8 tan ei chyffordd gyda'r R140 a'r ffordd arall o gwmpas. Daw'r Gorchymyn i rym ar 26 Chwefror 2017 rhwng 08:00 - 16:00 o'r gloch neu nes bydd y gwaith wedi ei gwblhau. Drwy rinwedd Adran 16(1) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffordd 1984 bydd person sy'n torri, neu sy'n defnyddio neu ganiatáu defnydd cerbyd sy’n torri, cyfyngiad neu waharddiad a osodir dan Adran 14 y Ddeddf yn euog o drosedd. Dyddiedig 1 Mawrth 2017 Robert Tranter Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Sir Fynwy Blwch SP 106 Cil-y-coed Sir Fynwy NP26 9AN

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices