Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NP3993073

Notice effective from
22nd March 2017 to 21st April 2017

CYNGOR SIR FYNWY

RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio Stafell y Llys, Y Llyfrgell, Y Prif Neuadd ac Y Porth, at Ty Sesiwn, 43 Stryd Maryport, Brynbuga,NP15 1AD ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaethau sifil.

Mae’r cais a’r cynllun i’w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu’r cais, gyflwyno’u rhesymau’n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn.

Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yn Canolfan Melville, Penypound,
Y Fenni, NP7 5UD.

David Jones
Swyddog Priodol
22 Mawrth 2017

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices