Search for more Public Notices in your area
Planning

PLANNING NOTICE

Notice ID: NP4001566

Notice effective from
29th March 2017 to 28th April 2017

PLANNING NOTICE
Adeilad yGoron Crown Buildings
Pare Cathays Cathays Park Caerdydd Cardiff CF10 3NQ
DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
HYSBYSIR DRWY HYN Y BYDD AROLYGYDD A BENODIR GAN
WEINIDOGION CYMRU O DAN BARAGRAFF 1(1) ATODLEN 6 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 I BENDERFYNU AR YR APEL
YN BRESENNOLYN
NEUADD Y SIR, Y RHADYR, BRYNBUGA, NP15 1GA
AR
DDYDD MERCHER 24 MAI 2017 AM 10.00
ER MWYN CYNNAL YMCHWILIAD LLEOL I'R CAIS AM GANIATAD CYNLLUNIO GAN ALCHEMY HOSPITALITY
MANAGEMENT LTD AR GYFER DYMCHWEL SIEDIAU
DIWYDIANNOL PRESENNOL A CHODI GWESTYA 60 O
YSTAFELLOEDD GWELY, 6 FFLATGWESTYWEDI U
GWASANAETHU, SBA 3,700 TROEDFEDDSGWAR, DATBLYGIAD AMLDDEFNYDD ATEGOL (HYD AT 3,000
TROEDFEDD SGWAR), CANOLFAN YNNI, TIRLUNIO, MAES
PARCIO A DATBLYGIAD ATEGOL ARALL, YN Y VALLEY ENTERPRISE PARK, HADNOCK ROAD, MONMOUTH, NP25 3NQ.
ISABEL NETHELL AWDURDODWYD GAN WEINIDOGION CYMRU
Rydym yn Croesawu Gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg We Welcome Communications in Welsh and English

Attachments

NP4001566.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices