Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Traffic

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NP4022655

Notice effective from
24th May 2017 to 23rd June 2017

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004
Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio’r Stafell Gêmau, Y Snug, Ystafell Ardd a’r Sgubor yn y Hogs Head, Treadam Fwyaf, Llandeilo Greysenni, Y Fenni, NP7 8TA ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaethau sifil. Mae’r cais a’r cynllun i’w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu’r cais, gyflwyno’u rhesymau’n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn. Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yn Canolfan Melville, Penypound, Y Fenni, NP7 5UD. David Jones Swyddog Priodol 24 Mai 2017

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices