Search for more Public Notices in your area
Traffic

A4048 Chartist Bridge Blackwood Temporary Prohibition of Driving Order 2017

Notice ID: NP4065084

Notice effective from
13th July 2017 to 12th August 2017

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council
A4048 Pont ySiartwyr Coed Duon Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro2017
HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wrth weithredu ei bwerau odan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, afydd a'r effaith owahardd cerbydau rhag mynd ar hyd
Yr A4048 Pont ySiartwyr Coed Duon.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar ddydd Sul 16eg Gorffennaf 2017. Am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis. Rhagwelir bydd ygwaith yn cael ei gynnal ar y16eg, 16eg, 23ain, a'r30ain Gorffennaf.Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn Dydd Gwener 31ain Gorffennaf.
Bydd mynediad igerddwyr yn cael ei gynnal drwy gydol cyfnod ycau ond bydd yr Heol ar gau ibob traffig cerbydol, gan gynnwys ygwasanaethau brys.
Bydd llwybr arall ar gael drwyA4048 Ffordd Fenter Sirhywi, A472, A4049, A469, A465 a'r A4048.
Yrheswm dros wneud yGorchymyn yw caniatau ar gyfer prif arolygiad odyrau'r bont'.
Mae angen ygorchymyn gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Gellir cael gwybodaeth bellach oddi wrth y contractwr yn uniongyrchol ar rif ffon 01495 235323 yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig y13eg diwrnod oOrffennaf 2017. Terry Shaw
Pennaeth Gwasanaethau Peirianneg Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerfflli TyDyffryn
Ystad Ddiwydiannol Dyffryn Ystrad Mynach CF82 7WT

A4048 Chartist Bridge Blackwood Temporary Prohibition of Driving Order 2017

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along A4048 Chartist Bridge Blackwood. The proposed Order is expected to commence on Sunday 16th July 2017. For a period not exceeding eighteen months. It is anticipated that the works will be carried out on the 16th July, 23rd July and 30th July. It is expected that the works will be completed by31st July 2017.
Pedestrian access will be maintained throughout the duration of the closure but the Road will be closed to all vehicular traffic including emergency service vehicles. An alternative route is available via A4048 Sir howy Enterprise Way, A472,A4049, A469, A465 and A4048.
The reason for making the Order is to allow for principal inspection of the bridge towers. The order is required Caerphilly County Borough Council. Further information can be obtained from the contractor directly on 01495 235323 during normal office hours.
Dated this 13th day of July 2017.
Terry Shaw Head of Engineering Services Caerphilly County Borough Council Duffryn House Duffryn Industrial Estate Ystrad Mynach CF82 7WT

Attachments

NP4065084.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices