Search for more Public Notices in your area
Planning

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref Gweithdrefn

Notice ID: NP4229238

Notice effective from
9th May 2018 to 8th June 2018

RHYBUDD CYNLLUNIO
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref Gweithdrefn
Rheoli Datblygu (Cymru) 2012 Rhybudd o dan
Erthygl 12 o Gais am Ganiatâd Cynllunio
Ynghlwm â Datganiad Amgylcheddol
Rhif Cais: DM/2018/00408
Ymgeisydd: M.C.C - Highways And
Flood Management
Cais Am: Planning Permission
New cycle and pedestrian
bridge spanning approx.
60m across the River Usk
between Llanfoist and
Abergavenny. Provision of
earthwork ramps to cater
for disabled access,
provision of a new footpath
link and enhancement of
existing footpath.
Proposed crossing across
River Usk between
Abergavenny And Llanfoist
Yr ydwyf yn rhoi rhybudd bod y cais uchod wedi'i
gyflwyno i'r cyngor ar 29/03/2018 ynghlwm â
datganiad amgylcheddol.
Gallir arolygu’r cais, y cynlluniau, y datganiad
amgylcheddol a dogfennaeth arall a gyflwynwyd
gyda’r cais yn Yr Adran Gynllunio, Neuadd y Sir,
Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA yn ystod oriau
gweithio arferol hyd ar 21 dydd o’r rhybudd hwn.
Gallir hefyd eu gweld ar-lein yma
www.monmouthshire.gov.uk/planning
Cliciwch ar Gweld Ceisiadau Cynllunio.
Mae gan eich Llyfrgell Leol hefyd mynediad i’r
rhyngrwyd sy’n ddibynnol ar yr amodau defnydd
arferol. Gallir cael copïau o’r datganiad
amgylcheddol o’r cyfeiriad uchod cyhyd â bod
cyflenwadau’n para gyda chost o £50.
Dylai unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau am
y cais hwn ysgrifennu i’r Cyngor ar y cyfeiriad uchod
o fewn 21 dydd o ddyddiad y rhybudd hwn,
neu drwy’r wefan.
Dyddiad: 09/05/2018
Rheolwr Gwasanaethau Datblygu
Ar ran Cyngor Sir Fynwy

Attachments

NP4229238.pdf Download

Monmouthshire County Council

County Hall , The Rhadyr , Usk , Monmouthshire , NP26 9AN

http://www.monmouthshire.gov.uk 01633 644 644

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices