Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (SAFLEOEDD CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004

Notice ID: NP4266229

Notice effective from
25th July 2018 to 24th August 2018

CYNGOR SIR FYNWY

RHEOLIADAU PRIODASAU (SAFLEOEDD CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETH SIFIL 2004

Hysbysir drwy hyn fod y Cyngor yn ystyried cynnig i godi trwydded i ddefnyddio'r bwyty llawr cyntaf yn Mythos Stryd Gymreig Cas-gwent NP16 5LL fel ystafell ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil.

Gellir archwilio'r cais a'r cynllun yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Y Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA.

Gall unrhyw berson roi hysbysiad mewn ysgrifen o wrthwynebiad i roi cymeradwyaeth, gyda rhesymau, o fewn 21 diwrnod o ddyddiad y cyhoeddiad hwn.

Dylid anfon y gwrthwynebiad at y sawl a lofnododd isod yng Nghanolfan Addysg Gymunedol y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.

David Jones
Swyddog Priodol
25 Gorffennaf 2018

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices