Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
General

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NP4287854

Notice effective from
12th September 2018 to 12th October 2018

CYNGOR SIR FYNWY

RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i adnewyddu trwydded i ddefnyddio Y Llyfrgell a'r Ddawnsfa yng Ngwesty Glen-yr-Afon House, Heol Pont-y-pwl, Brynbuga NP15 1SY fel ystafelloedd ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestru partneriaethau sifil.

Mae’r cais a’r cynllun i’w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA

Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu’r cais, gyflwyno’u rhesymau’n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn.

Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Gymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.

David Jones
Swyddog Priodol
12 Medi 2018


Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices