Search for more Public Notices in your area
MONMOUTH REGISTRATION
Licensing

CYNGOR SIR FYNWY RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Notice ID: NP4342056

Notice effective from
16th January 2019 to 15th February 2019

CYNGOR SIR FYNWY

RHEOLIADAU PRIODASAU (ADEILADAU CYMERADWY) 1995 A DEDDF PARTNERIAETHAU SIFIL 2004

Hysbysir bod y Cyngor yn ystyried cynnig i gyhoeddi trwydded i Ystafell Groeso, Y Brif Neuadd, Yr Ystafell Fwyta, Y Llyfrgell, Y Stydi a'r Parlwr Cefn yn Woodbank, Llanhenwg NP18 1LU fel stafelloedd i ddefnyddio ar gyfer cynnal priodasau sifil a/neu gofrestriadau partneriaethau sifil.
Mae’r cais a’r cynllun i’w gweld yn y Swyddfa Gofrestru, Cyngor Sir Fynwy, Rhadyr, Brynbuga, NP15 1GA
Fe all unrhyw berson sydd am wrthwynebu’r cais, gyflwyno’u rhesymau’n ysgrifenedig o fewn 21 niwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn.
Dylid danfon y gwrthwynebiad at yr hwn sydd wedi arwyddo isod yng Nghanolfan Addysg Cymunedol Y Fenni, Hen Heol Henffordd, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 6EL.
David Jones
Swyddog Priodol
16 Ionawr 2019

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices